JoMaPix Fotografie
Johan & Marleen
BEO781.030.142
Schaafstraat 2
Oostende 
+32(0)496860959
info@jomapix.be

Privacy verklaring

Over JoMaPix
Gevestigd in de Schaafstraat 2 te 8400 Oostende, Ondernemingsnummer 0781.030.142 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: JoMaPix Schaafstraat 2 te 8400 Oostende telefoon: +32 496 86 09 59
Johan Lahaye en Marleen Pauwels zijn eigenaars en Functionaris Gegevensbescherming van JoMaPix.

We zijn te bereiken via mail: info@jomapix.be - Sociale media: https://www.facebook.com/jomapixfoto - Telefonisch na 16h00: +32(0)496/860959

Persoonsgegevens die wij verwerken:
JoMaPix verwerkt de persoonsgegevens doordat je ons inhuurt of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt in alle mogelijke vormen van communicatie thans voorhanden.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Adres
- Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deze website, pagina's op sociale media noch onze service heeft de intentie de gegevens te verzamelen over bezoekers. Bij twijfel van uw kant, neem dan contact met ons op via jomapix@telenet.be dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JoMaPix verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Toekomstgericht: verzenden van een nieuwsbrief of promotionele aanbiedingen.
- Mailverkeer over onze service gerelateerd aan uw opdracht.
- Voor aflevering van goederen en diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JoMaPix bewaart je persoonsgegevens voor een periode van maximaal 5 jaar.
Omdat wij gedurende een langere periode de mogelijkheid willen bieden om de foto's te bestellen, en nabestellen.
De foto's met uw afbeelding blijven te allen tijde eigendom van JoMaPix

Delen van persoonsgegevens met derden
JoMaPix verstrekt geen informatie aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JoMaPix.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
We reageren binnen vier weken op jouw verzoek. JoMaPix wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JoMaPix neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of in geval van misbruik, neem dan contact op via
info@jomapix.be